Nova Kuhinja 1

Kuhinja je centar stana u njoj se ukućani sastaju, razgovaraju, jedu, zabavljaju i planiraju.