Kultura u Andautoniji

Savus je keltsko riječno božanstvo, dobri duh i zaštitnik plovnih putova. Po njemu je rijeka Sava dobila svoje ime još prije dolaska Rimljana.

kuhinja Wren

Nova Kuhinja 1

Kuhinja je centar stana u njoj se ukućani sastaju, razgovaraju, jedu, zabavljaju i planiraju.