UNO karte

Igra karata UNO je sad dostupna slijepima zbog novih UNO karta koje su proizvedene sa prilagodenim Braillovim pismom. To čini igru dostupnu populaciji od 7 milijuna koliko ima slijepih i slabovidnih igrača u SAD-u. Karte su proizvedene u suradnji sa National federation of the blind.

https://news.mattel.com/

Komentiraj