GLOBAL VILLAGE SHELTER

Global Village Shellters je privremeno sklonište koje se koristi u izvanrednim situacijama, vijek trajanja skloništa je 18 mjeseci. Praktičan je za transport jer je rasklopiv, a za sastavljanje konstrukcije nije potreban alat. Materijal je trostruko laminirani valoviti karton, obrađen tako da je vatrootporan i vodootporan. Sklonište je dizajnirala firma Ferrere design u suradnji sa Arhitecture for Humanity organizacijom, a proizvedeno je 2004. u SAD-u. Prvi prototipi su korišteni u Afganistanu i Grenadi, a kasnije su se skloništa koristila u zamljama pogođenim tsunamijem u Aziji. Koristili su se i u SAD-u nakon hurakana Katrina.

Komentiraj