ARHITEKTURA

 

Jean Nouvel je rođen 1945. u selu Furmel na jugozapadu Francuske. Za vrijeme školovanja je radio u arhitektonskim biroima. 1975 je otvorio vlastiti studio i nastupao je u nekoliko natječaja.

Nouvel je radio i kreirao stil koji je različit od modernizma i postmodernizma. Odbacio je strogo pridravanje Le Corbusierovog pristupa modernoj arhitekturi. Nije se pridržavao postojećih teorija o arhitekturi ali je posuđivao tradicionalne forme, kreirao je građevine koje su nadilazile tradicionalne okvire.

Nouvel pridaje veliku važnost oblikovanju građevine u skladu sa svojim položajem i okruženjem. Iako se oslanja na kontekst kada generira svoj dizajn, u njegovim kreacijama se osjeća određeni kontinuitet. U gotovo svim formama Nouvel se igra sa svjetlom, sjenama i transparentnim plohama.

U 1981. Jean Nouvel je osvojio natječaj sa serijom 'velikih projekata' po narudbi francuskog predsjednika Francois Mitteranda. 1987. je osvojio 'Grand Prix d'Architecture' za njegov ukupan rad i "Equerre d'Argent" za njegov dizajn namještaja sa minimalistikim pristupom. Sa Pierre Soriom i Gilbert L´ez´enesom 1989. Novel je dobio Aga Khan nagradu za arhitekturu za projekt Institut du Monde Arab.

FOTOGALERIJA