PAIMIO SANATORIUM 1928-1933

Širenje tuberkuloze u Finskoj između dva rata dovelo je do gradnje brojnih sanatorija. Paimio je bio izabran za lokaciju sanatorija za koji je bio raspisan natječaj, koji je bio završen u siječnju 1929.godine. U žiriju natječaja su bili arhitekti Jussi Patella i Väinö Vähäkallio, koji su bili žarki pobornici najnovijih trendova u arhitekturi. Alvar Aaltov arhitektonski projekt je pobijedio na natječaju.

Nacrti pokazuju, da je građevina temeljito razrađena. Način na koji je građevina locirana u odnosu na okoliš pokazuje koliko se temeljito pristupalo problemu.  Aalto je već istražio dizajnerske probleme koji se odnose na sanatorije na prethodnom natječaju za Central Finland Tuberculosis Sanatorium 1927. U Aaltovom rješenju za ovaj natječaj, građevina je bila grupirana u Neoklasicističkom stilu sa balkonima koji prezentiraju više moderan arhitektonski pristup.      

Osnovna funkcija građevine je bila riješena tako da svako krilo građevine i njegova funkcija čine jedinicu za sebe. A-krilo je dio za pacjente s terasama okrenutim prema suncu, i to je najvažniji dio građevine. B-krilo se sastoji od zajedničkog prostora: za tretmane, blagavaone, knjižnice i zajedničkih soba. C-krilo sadrži vešeraj, kuhinju i prostorije za osoblje. Jednokatno D-krilo sadrži bojler i pogon grijanja. Centri kretanja na glavnom ulazu između A i B krila i stubište , zajedno omogućuje prilaz ostalim krilima zgrade.

Cijela zgrada ima betonski okvir i, za Finsku u 1930., konstrukcija A-krila je bila u zasebnoj klasi, i iz arhitektonskog aspekta i iz strukturalnog aspekta.
Natječaj za zagrebačku bolnicu 1931.

Malo je poznato da se Aalto 1931. natjecao na međunarodnom natječaju za Zakladnu i kliničku bolnicu na Šalati u Zagrebu. Iz Zagreba su mu poslali samo kartu grada, a on je napravio projekt kojim je htio "ostvariti parkovni kompleks''. Projekt za Zagreb je sačinjavao veliku bolnicu s nekoliko cjelina povezanih sa sličnim ulaznim stubištem. Projekt je bio nekonvencionalan baziran na ideji da su jedinice locirane zasebno na neujednačenom terenu i povezane međusobno sa mostovima i natkrivenim stazama. Natječajni rad nije doživio uspjeh.

Aalto je ideju je ubrzo ponovio na projektu za sanatorij za tuberkulozu u Paimiju. S tim sanatorijem Aalto je postao međunarodno poznat i priznat, a i danas je primjer vrhunskog funkcionalizma i praktičnosti. Inače, taj se projekt smatra "udesno zavinutom inačicom zagrebačke Šalate".

Piše: Petra Križan
Izvor: www.alvaraalto.fi

________________________________________

Pročitaj: Alvar Aalto Harmonija dizajna i arhitekture

FOTOGALERIJA