Kultura u Andautoniji

Rimska vjerovanja

Stanovnici Andautonije štovali su Jupitera, Dioniza, Pana, Viktoriju i Savusa. Savus je keltsko riječno božanstvo, dobri duh i zaštitnik plovnih putova. Po njemu je rijeka Sava dobila svoje ime još prije dolaska Rimljana. U jednom od rukavaca Save, pokraj Ščitarjeva, pronađen je pješčenjački žrtvenik posvećen bogu Savusu. Smatra se da je podi­gnut kao zahvalnica andautonijskih ribara na izobilju ribe.

Reljef božice Nemeze

Također se na temelju reljefa božice Nemeze, zaštitnice gladijatorskih igara, pretpostavlja postojanje građevine amfiteatra na području naselja.

Najznačajniji nalaz u Andautoniji je kameni dvostrani spomenik s kraja I. stoljeća, danas izložen u Arheološkom parku. Na tom se kamenu po prvi put jasno spominje ime rimske Andautonije. Na jednoj je strani uklesan počasni natpis andautonijskom senatoru Luciju Funisulanu, a na drugoj je prekrasan reljef s likom božice Nemeze prikazane u kratkoj haljini s dijademom na glavi. U desnoj ruci drži kratki mač i bič, a u lijevoj četvrtasti štit i baklju, trozub i palminu grančicu. Iza nje su bige3 od kojih se vidi samo kotač sa šest žbica. Pored desne noge leži joj grifon i gleda je s poštovanjem. Izvorno značenje imena ove božice dolazi od grčke riječi nemein što označava “dati po zasluzi”.

Kao božicu sudbine često su je uzimali za zaštitnicu gradova, kazališta i amfiteatara. Julije Viktorin, vojni veteran i gradonačelnik Andautonije, želio je poštedjeti i zaštiti svoj grad od moguće zle sudbine te je dao uklesati ovaj tekst:

Božici Nemezi,
kraljici uzvišenoj posvećeno
… Julije Viktorin, veteran,
vijećnik municipija
andautonijskog,
sa svojima
zavjet izvršio rado
za primljenu milost.

Tijekom iskapanja, koja se provode od 1981. godine, nađeni su tanjuri, vrčevi, oruđe, posuđe, novac careva iz razdoblja od Tita do Valesa te tragovi ceste i nekropola.

Izgradnjom Andautonije počinje urbanizacija tog dijela Panonije koja traje do kraja 4. stoljeća. Nakon Andautonije i njenog urbanizacijskog procesa, nema značajnije urbanizacije sve do druge polovice 20. stoljeća.

Istraživanja su pokazala da se ovaj dio grada više puta obnavljao u razdoblju od 2. do 4. st. Nalazi zidnih slikarija, kockica mozaika, pragova i uređaja za grijanje upućuju na vrlo luksuzno uređenje zgrada, a nađene keramičke i staklene posude, svjetiljke, brončani i srebreni nakit i drugi predmeti za svakodnevnu upotrebu nadopunjuju sliku o tom rimskom gradu i govore o trgovini, proizvodnji i životu u gradu.

Arheološki park Andautonija i Dani Andautonije

Arheološki park „Andautonija” otvoren je 1994. godine u Šćitarjevu. Arheološko nalazište s ostacima zgrada i ulica otvoreno je za javnost, a pod brigom je Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Za vrijeme popravka župne crkve u Šćitarjevu 1768. godine, pronađen je dio spomenika carici Hereniji Etruscili (vidi sliku), ženi cara Decija, koji je vladao od 249. do 251. godine. Natpis glasi: Herenniae Etruscillae Aug(ustae), matri cast(rorum), conjugi d(omini) n(ostri) Deci(i) p(ii) f(elicis) Aug(usti) r(es) p(ublica) And(autoniensium).

U organizaciji Arheološkog muzeja grada Zagreba svake se godine održava manifestacija pod nazivom „Dani Andautonije”, a od 2007. godine priređuju se „Susreti u Andautoniji” u organizaciji Udruge Andautonija. Izložbama i raznim događanjima obrađuju se pojedine teme iz života rimskoga grada.

Na prostoru od 2500 m2, posjetioci mogu razgledati sačuvane dijelove rimskog grada, a na popratnim informativnim pločama saznati najvažnije podatke o pojedinim objektima i građevinskim strukturama.

Uz dio glavne ulice opločene kamenim pločama, otkrivene u dužini od 27 m, protežu se trijemovi s očuvanim temeljima za stupove kolonade. S istočne strane ulice otkopan je veći dio zgrade gradskog kupališta (terme), s polukružnim bazenom, hodnicima i kanalima te dijelom hipokausta (sistem za zagrijavanje prostorija). Sa zapadne strane otkrivena je prilazna ulica koju prate dvije monumentalne zgrade.

Iskopavanja su također pokazala da se u 1. stoljeću, prije izgradnje termi, na ovom prostoru nalazilo gradsko groblje, uništeno kasnijom poplavom i novijom izgradnjom.

Izvor:

www.andautonia.com

https://www.vcoins.com/en/stores/sergey_nechayev_ancient_coins/200/product/probus_276_ad_very_rare_siscia__river_gods__savus__colapis__roman_coin_ngc_au/873253/Default.aspx

https://nova-akropola.com/mozaik/zanimljivosti/andautonija-rim-na-tlu-hrvatske/

https://hr.wikipedia.org/wiki/Andautonia